Lokala Regler

Håll extra koll på de Lokala Reglerna. Det kan löna sig!

Det har ju som bekant kommit många nya "allmäna regler" - och en del av det vi tidigare hade som lokal regel är nu reglerat i de nya golfreglerna. Vill du skriva ut reglerna finns en PDF länk nedan.

Regelkommitén

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

LOKALA REGLER

Utöver klubbens lokala och tillfälliga lokala regler som finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen, tävlingsexpeditionen och på hemsidan (www.falkenbergsgolfklubb.se) gäller vid tävling nedanstående kompletterande regler.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts. Deltagare med läkarintyg eller tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
  Plikt: förlust av hål alt. 2 slags plikt
 1. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
  Plikt se Regel 5.7b.

  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 1. Out of bounds (Regel17)

Bansidans asfalterad kant av vägen till höger av hål 2 definierar banans gräns.

 1. Green (Regel 13)
  1.
  Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 1. Onormala banförhållande (Regel 16.1)
  a)
  Mark under arbete (MUA)
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
 • Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 • Myrstackar på banan är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.
 • MUA inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre

 b)Oflyttbara tillverkade föremål

Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon.
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Spelare kan ta en paus på högst 8 minuter vid kiosken. Spelarna bör dock bege sig till hål nr 10 senast, när bakomvarande boll lämnar greenen på hål nr. 9.