Klubb & Anläggning

Här hittar du information om lite allt möjligt som är klubb-/anläggningsrelaterat. Vi har delat upp det så att Verksamheter kommer först - sedan lite längre ner kommer det som är Klubbrelaterat.

Verksamheter EX: Club 65, Paragolf, Damverksamhet, Junior/Elit, Regel/Handicap etc....

Klubbverksamhet EX: Styrlesen, Historik, Medlemsavgifter, Samarbeten, Matrikel, Nyheter etc...

(Allt detta hittar du också längst ner på sidan via klickbara "puffar")


Verksamheter 

CLUB 65 - Klicka här

Damverksamhet - Klicka här

Hickory Sällskapet - Klicka här

Junior & Elit - Klicka här

Paragolf - Klicka här

Regel & Handicap - Klicka här

Tävling - Klicka här

 


 

Allmänt

Ny Logo

Framöver kommer det att finnas två Logo som är officiella från Falkenbergs Golf. Den ena är vår "gamla" logo som också finns överallt på hemsidan. Den nya Logon, som bland annat kommer att finnas på fakturan framöver - ser du till höger.

Om du har synpunkter på våra valda representanter, exempelvis klubbstyrelsen, klicka ovan på Valberedning så länkas du till rätt kontaktpersoner.

GDPR - Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation

(Klicka på länken ovan för mer information)

Vi följer, så lång det är möjligt, GDPR. Det är en omfattande förordning med många "snåriga" hänvisningar och ganska öppen för tolkning. En sak som dock inte är öppen för tolkning är individens rätt till integritet.

Vår tolkning på Integritet:
"Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas.

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Den personliga integriteten kan hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv."

Nedan hittar du våra olika Policy: