Spelrätter

Spelrätt/Spelrättsbevis är ingen "aktie" i Falkenbergs Golfklubb - det vill säga man köper ingen spelrätt utan man "hyr" den. Det viktiga i det är att det inte är en värdehandling för envar, utan en "rätt" som klubben hyr ut. Du kan "sälja" din spelrätt - i det fallet får du ta vilket pris du vill, men köparen måste alltid godkännas av Falkenbergs Golfklubb innan spelrätten kan tas i bruk. Utöver det måste "köparen" vara/bli minst medlemsskapet Vilande medlem.

Längre ner hittar du en PDF som förtydligar det som höstårsmötet 2020 beslutade vad gäller spelrätter. 

Längre ner hittar du också en PDF som visar på ett exempel på ett spelrättsbevis.

För närvarande kostar ett spelrättsbevis som hyrs ut av klubben 3000 kronor.

För mer information kontakta klubbens kansli - info@falkenbergsgolfklubb.com eller 0346-502 87

En medlem kan endast inneha ett spelrättsbevis registrerat på sig själv samtidigt.

 

PS. "Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Falkenbergs Golfklubb" är under prövning juridiskt. Så fort bestämmelserna i detalj är godkända av juridiskt ombud kommer de att finnas här. Tillsvidare gäller "sunt förnuft" och innan eventuell försäljning eller överlåtelse sker - ta kontakt med Kansliet på klubben 0346-502 87.

 

Klicka här för mer info om medlemskap