Paragolf

Paragolf på Falkenbergs Golfklubb

Golfen är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje

Falkenbergs golfklubb har sedan 2016 en aktiv Paragolfverksamhet.

Paragolfverksamheten har som uppgift att, tillsammans med styrelsen, formulera mål och visioner för Paragolfverksamheten på Falkenbergs GK, samt att aktivt delta i arbetet med anpassning av anläggningen tillsammans med styrelse, banchef och banutveckling.

Paragolfverksamheten har som mål att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att kunna använda anläggningen genom att verka som kontaktyta mot enskilda medlemmar, styrelse och kommittéer.

År 2017 startade vi upp en gruppträning för funktionsnedsatta golfare (Paragolfträning). År 2018 utvidgades gruppträningarna till att även omfatta golfträning för nyskadade (Golf i Rehabsyfte).

Sedan dess har vi fortsatt med träning för båda dessa grupper. Träningarna leds av PGA Professional Emma Dantorp från Falkenberg Golf Academy.

Här nedan hittar du bra och viktiga länkar och information:

 


Regler för utlåning av Stenson Golfscooter Prisma 700

2017 och 2018 skänkte Stenson Foundation fem golfscooters per år till golfklubbar som hade Paragolfverksamhet och hade behov av transporthjälpmedel för funktionsnedsatta. Falkenbergs GK var en av de klubbar som fick en scooter till sin Paragolfverksamhet.


Endast personer med permanent fysisk funktionsnedsättning har rätt att utnyttja den. Dessutom gäller följande:

  • Svenska Golfförbundets ”Tillståndsblankett för transportmedel” vid golfspel skall vara ifylld. Tillståndsblanketten arkiveras av kansliet, som utfärdar ett tillståndskort. Kortet ska sedan uppvisas vid all bokning av Stenson Scootern.
  • Ingen kostnad tas ut tills vidare.
  • Bokas via reception/shop som lämnar ut nyckel.
  • Reception/shop instruerar hur nyckel återlämnas samt att användning sker på egen risk.
  • Får bokas av medlemmar i FGK eller medlemmar i andra golfklubbar. Golf-ID lämnas.
  • Personer utan Golf-ID får även boka i samband med träning. Först till kvarn gäller. 

 

Senaste nytt från Paragolfen....

Vi har nu genomfört den första prova-på aktiviteten för intellektuellt funktionsnedsatta. FUB var inbjudna torsdagen 15 augusti-20 till prova-på golf.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Sju ungdomar, tre assistenter samt Vice sekreterare/Aktivitetsansvarig Inger Myrén hälsades välkomna av Elisabeth Fransson Falkenberg Golf Academy samt Bo, Peder och Lars från Handigolfkommittén.

Vi delades upp i två grupper. Ena gruppen fick träna puttning, andra gruppen tränade utslag på träningsfältet. Efter halva tiden byttes grupperna om. Alla uppskattade att få instruktioner av klubbmästare Elisabeth. Det var imponerande hur snabb alla kom in i slagen och puttningen. Efter en timma samlades alla för en gemensam fika och delade erfarenheter – både bra och dåliga.

Det var ett glatt gäng som tog farväl av varandra och det kommer säkert en fortsättning.

Här en länk till FUBs rapportering av denna aktivitet:

http://www.fub.se/lokalt/fub-falkenberg/nyheter/handigolf-med-falkenbergs-golfklubb

Handigolfträning på Falkenbergs GK

Handigolfträning på Falkenbergs GK

Paragolf Tour 2019

Falkenbergs Golfklubb har som första klubb i Halland fått äran att arrangera en tävling på SGFs Paragolf Tour. En tour för golfare med fysisk funktionsnedsättning, synskadade samt intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varje deltävling spelas över två dagar

Fem deltävlingar ingår i Paragolf Tour 2019. Premiären spelas på Torslanda GK i Göteborg i maj och avslutats på Falkenbergs GK i Halland 21-22 september. Vi räknar med att 55 deltagare skall komma till Falkenberg och delta i den avslutande tävlingen för året.