Klubb/Medlem

Detta är vår medlemssida. Här kan du och kommer att kunna hitta det mesta i informationsväg för dig som är medlem.

Nedan hittar du länkar till alla undersidor.

- Banrapporter

- Bli medlem

- Historik

- Medlemsformer och avgifter

- Medlemsinloggning - viktiga dokument och handlingar (Kräver inloggning)

- Spelrätter

 

I enlighet med GDPR kan vi inte publicera/visa klubbens Matrikel här, även om det kräver inloggning. Vill du på något sätt "hitta någon" - Hör av dig till kansliet med ett mail- info@falkenbergsgolfklubb.se

 

För att nyttja "Stenson Scooter" gäller följande:

Regler för utlåning av Stenson Golfscooter Prisma 700

2018 skänkte Stenson Foundation fem golfscooters per år till golfklubbar som hade Paragolfverksamhet och hade behov av transporthjälpmedel för funktionsnedsatta.

Falkenbergs GK var en av de klubbar som fick en scooter till sin Paragolfverksamhet.

Endast personer med permanent fysisk funktionsnedsättning har rätt att utnyttja den.

Dessutom gäller följande:

1) Svenska Golfförbundets ”Tillståndsblankett för transportmedel” vid golfspel skall vara ifylld. Tillståndsblanketten arkiveras av kansliet, som utfärdar ett tillståndskort. Kortet ska sedan uppvisas vid all bokning av Stenson Scootern.

2) Ingen kostnad tas ut tills vidare

3) Bokas via reception/shop som lämnar ut nyckel

4) Reception/shop instruerar hur nyckel återlämnas samt att användning sker på egen risk

5) Får bokas av medlemmar i FGK eller medlemmar i andra golfklubbar. Golf-ID lämnas.

6) Personer utan Golf-ID får även boka i samband med träning. Först till kvarn gäller.

 


 

Allmän upplysning GDPR

Kameraövervakning på anläggningen!

Vi har kameraövervakning på vår anläggning för att förebygga och upptäcka brott. Syftet med detta är för att skydda medarbetare och besökare till Falkenbergs Golfklubb och Falkenbergs Golfklubbs anläggning samt våra medlemmars & gästers egendom. Granskning av inspelat material sker endast efter indikation av att brott begåtts. Inspelat material lagras i 30 dagar och raderas därefter automatiskt. Ett begränsat antal personer i ledningen / styrelsen har tillgång till materialet.