Ordförandebrev hösten 2021

Ja, då var sommaren och golfsäsongen 2021 förbi. Med råge skulle någon säga, i alla fall vad gäller sommaren. Senast ni hörde från mig var i våras när jag skrev ett ganska salt ordförandebrev på temat att Falkenbergs Golfklubb är till för alla medlemmar. Bakgrunden till det brevet var ett antal skarpa åsikter från medlemmar som vill bedriva golfspel på ett sätt som de tyckte blev svårt på grund av de bokningsregler som hade kommunicerats för 2021. Dessa medlemmar vill gärna blockboka 2–5 starttider för sitt golfgäng på fasta veckodagar under hela säsongen för att på så sätt skapa rutiner kring sitt golfspelande. Detta ger givetvis som effekt att det blir trängre i bokningssystemet för andra medlemmar. Därav temat i brevet; Falkenbergs Golfklubb är till för alla medlemmar.

Vårårsmötet, som hölls i anslutning till att nämnda brev publicerades, blev en ganska stökig tillställning. Några medlemmar, som säger sig företräda ”ett stort antal medlemmar”, var ganska högljudda kring de bokningsrättigheter som de tyckte att just de borde ha. Styrelsen stod på sig, och med hjälp av ett antal andra deltagande medlemmar så tystade man kritiken. Efter mötet tog styrelsen emot ca 70 brev från medlemmar med positiv feedback kring utkomsten av mötet samt det ordförandebrev som gick ut i våras. Inga brev med negativ feedback mottogs. Så långt allt väl.

Nu visar det sig dock att blockbokningsförespråkarna inte på något sätt tog intryck av händelserna, och den direkta feedbacken från andra medlemmar, på vårårsmötet. Inför höstmötet 29 november har de snickrat ihop några motioner, gällande bland annat bokningsregler, som de hoppas kunna rösta igenom.

En motion gäller till exempel att skapa möjlighet för de här golfgängen att boka fasta tider i systemet för hela säsongen i utbyte mot ett fåtal arbetstimmar eller en liten summa pengar. Detta innebär givetvis fortfarande att det blir trångt i systemet, särskilt om alla medlemmar ska beredas samma möjlighet, vilket det å andra sidan inte verkar som att motionärerna har tänkt sig. Dessutom får man nog tänka sig att sådana blockbokningar gör att klubbens möjligheter till gästspelsintäkter (greenfee) begränsas avsevärt. En möjlig effekt av detta kan bli att medlemsavgiften kommer att behöva höjas rejält eftersom pengarna för att köra verksamheten då måste komma in från en annan källa än nämnda gästspelsintäkter.

En annan motion handlar om att ingen ska kunna boka tid i systemet längre än fyra veckor framåt i tiden. Även denna motion får nog antas begränsa antalet gästspelare vilket även detta ger till effekt en försämrad möjlighet för klubben avseende gästspels intäkter.

Avslutningsvis ska också nämnas att det i skrivande stund är ungefär 170 medlemmar som gjort intresseanmälan för att delta på höstårsmötet. Det är nog ingen djärv gissning att ett stort antal av dessa kommer till mötet för att ge sitt stöd till nämnda motioner. Om man tycker att motionerna går i rätt riktning kan man alltså lugnt stanna hemma. Om man däremot tycker att Falkenbergs Golfklubb är till för alla medlemmar så är man välkommen att nyttja sina rättigheter på höstårsmötet på måndag 29 november kl 19.00. Mötet hålls i Argus-salen på Falkenbergs Nya Bibliotek. Välkommen!

Golfhälsningar /Fredrik Afzelius