Banrapport nr 10 2021!

Regn och åter regn. Vi har dom sista 48 timmarna fått drygt 50 mm och dom sista 3 veckorna nästan totalt 200 mm. Banan är blöt och vi klipper det som går. Hur länge vi har öppet 18 hålsbanan får närmsta tiden utvisa. Kan vi inte klippa får vi nog stänga. Målsättningen är dock alltid att ha öppet så länge det bara går. Innan regnet i onsdags var vi ute på en del greener och greenområde med våra luftare för att skapa bättre förutsättningar för att vattnet att rinna igenom turfen. Detta kan man se på bland annat stora puttinggreenen och den yta som är närmst klubbhuset, 2:ans foregreen vänster, green 3 bakkant höger. 7:ans foregreen vänster och 12:ans green framkant med mera. Det är på dessa områden som trafiken av spelare är störst och med kompaktering som följd. Är vi ute med luftarna i tid på hösten så brukar dessa områden klara sig betydligt bättre. Ni kanske kommer ihåg för två år sedan hur blött det var till vänster om 2:ans green. Dessa arbeten är typiska höstjobb och förbättrar spelupplevelsen till det bättre då turfen blir torrare.

Vi dressade 1–18 och 3 puttingggreener, foregreens och avrinningar runt green i tisdags rätt kraftigt och en bra bit ut mot fairway. Vi visste att regnet skulle komma så vi passade på att få ut närmre 30 ton sand på dessa ytor. Dressningen och sanden vi får ut har verkligen gjort att ytorna blir mer homogena och torrare. Detta påverkar också spelupplevelsen till det bättre och vi har få ställen vid green som är blöta vid mindre regn. Ovan nämnda arbeten är personalkrävande men vi hoppas att ni kan tänka bakåt och se vilka förbättringar som det gett. Spelupplevelsen och nöjdheten är mycket vi arbetar efter hela tiden.

Dräneringsarbetet på hål 1 vid röd tee kommer att bli riktigt bra. Fairway kommer att klippas betydligt närmre tee och med fler bevattningsspridare, en grusad gångväg med kantsten vid röd tee och hela ytan är jämnare än den någonsin varit. Hela området har varit svårdränerat med betydligt mycket mer berg än vi hade hoppats på. Samtidigt avsevärt mer vatten som har runnit under turfen då den följer berget. Vi har fått bilat ner djupare för att skära av vattnets framfart och även anlägga fler dräneringar och med detta mer dräneringsgrus. Vi har fått köra bort många lass med både uppbilat berg och stora stenar. Vi har även fått höja ytan en aning för att få naturligt fall ner mot dammen. Till detta regn uppifrån så det har varit svårarbetat. Vi kommer inte att så ytan nu utan vi gör detta tidigt i vår och eventuellt torva med färdigt gräs mot fairway för att kunna öppna spelytan tidigare. Vi har ställts inför många problem men har löst dessa efterhand. Arbetet måste färdiggöras och slutresultatet bli bra!

Till sist: Från och med imorgon så kommer vi ha mattor på samtliga korthål. Allt för att spara teeytan då vi har ytterst liten tillväxt!

Patrik Togelid med personal

Banchef Falkenbergs GK.