PCC (Playing Conditions Calculation) införs igen - 12 Januari 2022!

PCC-beräkningen aktiveras 12 januari 2022
(PCC = Playing Conditions Calculation)

 

Efter att ha varit avstängd sedan i maj 2020 är det snart dags att återinföra funktionen PCC i världshandicapsystemet.

Du kan läsa allt om detta samt övriga frågor kring handicap via denna länk: HCP/PCC

Eller så läser du en ”kort version” här nedanför:

Vad är PCC och hur fungerar det?

PCC (Playing Conditions Calculation) är en beräkning i världshandicapsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan grad att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Det kan till exempel handla om väderförhållanden, banförhållanden och banuppsättning.

Samtliga ronder som registreras samma dag som de spelats ligger till grund för PCC-beräkningen. Beräkningen sker under natten. Därefter sätter systemet ett PCC-värde på alla handicapresultat som registrerats eller registreras i efterhand på den banan den dagen.

PCC kan antingen vara 0 (oförändrat) eller en justering med mellan -1 och +3. Ett minusvärde innebär att banan spelades lättare än normalt, medan ett plusvärde innebär att banan spelades svårare än normalt.

Spelaren kan se PCC-värdet på sina registrerade handicapronder i Min Golf. Det syns i den detaljerade rondinformationen om spelaren klickar på en rond under Handicap > Ronder.

Vad innebär det för golfspelaren när PCC aktiveras?

När PCC är aktiverat kommer samtliga golfspelare som registrerar en handicaprond direkt att få ett mejl med sin nya exakta handicap, precis som tidigare. För de som registrerar ronden samma dag blir det dock först en temporär exakt handicap. I mejlet kommer det finnas en notering om att spelarens exakta handicap kan komma att ändras om den påverkas av PCC.

OBS – Nytt mejl endast om exakt handicap påverkats…

När PCC-beräkningen gjorts under natten kommer GIT endast skicka ut ett nytt mejl till eventuella golfare vars exakta handicap påverkas av PCC.

Det skickas då ut dagen efter ronden spelats. I det mejlet kommer spelaren se uppdaterade exakta handicap efter PCC-justeringen, samt en kort text om att exakt handicap påverkats av PCC, samt en länk till mer information om vad PCC är. Det är troligen främst de som får ett sådant mejl som kommer att höra av sig till golfklubben med frågor.

Få som påverkas

För att spelarens exakta handicap ska påverkas av PCC är det två kriterier som behöver uppfyllas:

  • PCC-värdet för ronden ska vara annat än
  • Ronden måste ingå i spelarens åtta bästa

Om inte båda dessa kriterier uppfylls kommer golfspelarens aktuella exakta handicap inte att påverkas. Eftersom PCC förväntas bli 0 ungefär 80–90 procent av dagarna, och även det andra kriteriet ska vägas in, kommer det vara relativt sällan golfarens exakta handicap påverkas.