Anläggning

Här hittar du information om lite allt möjligt som är anläggningsrelaterat.

Vill du hitta mer om klubben klickar du på fliken "Klubb/Medlem" ovan.

Anläggningsrelaterat EX: Styrlesen, Historik, Medlemsavgifter, Samarbeten, Policys, Nyheter, Pro/Shop, Restaurangen etc...

(Lite av detta hittar du längre ner på våra klickbara "puffar"...)

 


Allmän upplysning GDPR

Kameraövervakning på anläggningen!

Vi har kameraövervakning på vår anläggning för att förebygga och upptäcka brott. Syftet med detta är för att skydda medarbetare och besökare till Falkenbergs Golfklubb och Falkenbergs Golfklubbs anläggning samt våra medlemmars & gästers egendom. Granskning av inspelat material sker endast efter indikation av att brott begåtts. Inspelat material lagras i 30 dagar och raderas därefter automatiskt. Ett begränsat antal personer i ledningen / styrelsen har tillgång till materialet.

Allmänt

Ny Logo

Framöver kommer det att finnas två Logo som är officiella från Falkenbergs Golf. Den ena är vår "gamla" logo som också finns överallt på hemsidan. Den nya Logon, som bland annat kommer att finnas på fakturan framöver - ser du till höger.

Om du har synpunkter på våra valda representanter, exempelvis klubbstyrelsen, klicka ovan på Valberedning så länkas du till rätt kontaktpersoner.

 

GDPR - Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation

(Klicka på länken ovan eller nedan för mer information)

Svenska Golfförbundet har samlat information kring detta specifikt för golfklubbar. Du kan lösa om det HÄR...

Vi följer, så lång det är möjligt, GDPR. Det är en omfattande förordning med många "snåriga" hänvisningar och ganska öppen för tolkning. En sak som dock inte är öppen för tolkning är individens rätt till integritet.

Vår tolkning på Integritet:
"Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas.

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Den personliga integriteten kan hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv."

Nedan hittar du våra olika Policy (Klicka på den länk du vill se):