Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Falkenbergs Golfklubb.

ANMÄLAN

Anmälan görs via klubbens hemsida, golfterminalen i klubbhuset eller via golfklubbens reception (tel. 0346-50287). Sista anmälningstid är kl. 12.00 fyra dagar innan tävlingen (tisdagar för lördagstävling och onsdagar för söndagstävling) äger rum. För Falkenbergsveckan och vardagstävlingar kan andra tider förekomma.
Varje tävling har ett maxantal startande, se respektive tävlings bestämmelser.

EFTERANMÄLNINGAR

Efteranmälningar kan godkännas efter anmälningstidens utgång. En administrativ avgift (50kr per person) tas då ut. Tävlingsledningen avgör från fall till fall, om efteranmälningen kan godkännas. I lag och partävlingar får reserv sättas in för en spelare, som fått förhinder.

STARTTIDER och STARTORDNING

Startlista finns på klubbens hemsida/min golf/via mail senast kl.12.00 två dagar före tävlingen. Andra tider kan förekomma. Scorekort skall avhämtas senast 30 min före angiven starttid. Spelare skall vara vid startern senast 10 min före utsatt starttid.

ÅTERBUD, UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING eller TÄVLINGSAVBROTT

Återbud efter anmälningstidens utgång måste ovillkorligen anmälas till tävlingsledningen eller receptionen. Uteblir en spelare från tävling utan giltiga skäl eller utan att meddela tävlingsledningen kan spelaren avstängas från tävlingsspel. Detsamma gäller spelare, som bryter en tävling, om inte särskilda skäl föreligger.

KLASSINDELNING I TÄVLINGAR

Klubbtävlingar:     A-klass  +8,0-12,0    B-klass 12,1-21,0  C-klass 21,1-36,0

Damtävlingar:       A-klass  +8,0-18,0    B-klass 18,1-26,0  C-klass 26,1-36,0

I partävlingar delas klasserna normalt upp i två jämnstora grupper. Tävlingskommittén kan göra undantag. Spelare med högre hcp än 36 kan få delta i vissa tävlingar (se tävlingsprogrammet) men får då hcp 36. Minst 30 st (matchcupen 32st) anmälda spelare/lag krävs för att en tävling skall genomföras. 
Minst tre anmälda per åldersklass i KM för att klassen skall genomföras. Minst 12 lag i KM foursome.    

PRISUTDELNING

Prisutdelning sker i normala fall för alla klasser efter avslutad tävling. Undantag kan förekomma vid exempelvis singeltävlingar i tre klasser. Pristagare bör närvara vid prisutdelningen. Vid lagtävling räcker det dock att en i laget är närvarande. Ombud tillåts enligt följande:

  • Man får endast vara ombud för en spelare/lag
  • Ombudet skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelning
  • Tävlingsledningen får ej vara ombud.

Vid ej närvaro på prisutdelning görs max 3 förfrågningar på nästa pristagare. Överblivna priser tillfaller klubben.

Undantag från möjlighet till ombud kan förekomma, detta meddelas av tävlingsledningen

HANDICAP   

Spelare ansvarar själv att korrekt handicap finns registrerad i GIT. Kravet på ETH (exakt tävlingshandicap) är slopat från och med 2016 på klubbtävlingar arrangerade av Falkenbergs GK.

SÄRSKILJNING

Vid lika resultat sker särskiljningen i första hand med spelhandicapmetoden, i andra hand med den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. Gäller ej tävlingar utan handicap.

TEE  

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Herrar fyllda 75 år kan välja att spela från röd tee. Undantag kan förekomma i vissa tävlingar.

MOBILTELEFONER

Ljudsignalen skall vara avstängd under pågående rond under tävlingsspel. Undantag gäller endast under paus vid kiosken.

AVBROTT I SPELET EFTER HÅL 9

Deltagare i en tävling kan ta en paus på högst 8 minuter vid kiosken. Spelarna skall dock bege sig till hål nr 10 senast när bakomvarande boll lämnat greenen på hål nr. 9.

AVSTÅNDSMÄTARE

Se klubbens lokala regler.

ÖVRIGT


Tävlingskommitténs telefonnummer 0346-50970 (betjänas endast under tävlingsdagen).
Startavgift och eventuell greenfee framgår i respektive tävlings bestämmelser.

Swish-nr för betalning av startavgift 123 515 75 32, Falkenbergs Golfklubb Tävlingsavgift. Ange golf-id och datum vid betalning.
Kort- och kontantbetalning kommer att vara möjligt på tävlingsdagen. Kortbetalning endast i reception/shop.