Tävlingskommiténs huvuduppdrag är att arrangera tävlingar för klubben. Vi är också ansvariga tävlingsledare samt att vi jobbar som funktionärer. Vi söker (alltid) intresserade att vara med i tävlingskommitén. Känner du att skulle vilja engagera dig - kontakta kansliet: 
Telefon: 0346-502 87 eller via E-post: info@falkenbergsgolfklubb.com