Valberedning

Jan Sylvén

Ordförande valberedningen

Jan är den att kontakta om du har synpunkter på något som gäller klubbens valda personer/funktioner - exempelvis klubbstyrelse.