Handigolf

Handigolf Styrelsen vid Falkenbergs golfklubb har bildat en Handigolfkommitté. Handigolfkommittén har som uppgift att, tillsammans med styrelsen, formulera mål och visioner för handigolfverksamheten på Falkenbergs GK, samt att aktivt delta i arbetet med anpassning av anläggningen tillsamman med styrelse, banchef och banutvecklingskommittén. Handigolfkommittén har som mål att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att kunna använda anläggningen genom att verka som kontaktyta mot enskilda medlemmar, styrelse och kommittéer. Ett första konkret mål är att skapa träningsmöjligheter/rehabiliteringsträning för funktionshindrade.

Mycket uppskattad sponsring från Falkenbergs Sparbank 2019

Mycket uppskattad sponsring från Falkenbergs Sparbank 2019

Handigolf på Falkenbergs Golfklubb

Golfen är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje

Falkenbergs golfklubb har sedan 2016 en aktiv Handigolfkommitté.

Handigolfkommittén har som uppgift att, tillsammans med styrelsen, formulera mål och visioner för handigolfverksamheten på Falkenbergs GK, samt att aktivt delta i arbetet med anpassning av anläggningen tillsamman med styrelse, banchef och banutvecklingskommittén.

Handigolfkommittén har som mål att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att kunna använda anläggningen genom att verka som kontaktyta mot enskilda medlemmar, styrelse och kommittéer.

År 2017 startade vi upp en gruppträning för funktionsnedsatta golfare (Handigolfträning). År 2018 utvidgade gruppträningarna till att även omfatta golfträning för nyskadade (Golf i Rehabsyfte) År 2019 fortsätter vi med träning för båda dessa grupper. Träningarna leds av PGA Professional Emma Dantorp från Falkenberg Golf Academy.

Här nedan hittar du bra och viktiga länkar och information:

 


 

Senaste nytt från handigolfen....

Vi har nu genomfört den första prova-på aktiviteten för intellektuellt funktionsnedsatta. FUB var inbjudna torsdagen 15 augusti till prova-på golf.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Sju ungdomar, tre assistenter samt Vice sekreterare/Aktivitetsansvarig Inger Myrén hälsades välkomna av Elisabeth Fransson Falkenberg Golf Academy samt Bo, Peder och Lars från Handigolfkommittén.

Vi delades upp i två grupper. Ena gruppen fick träna puttning, andra gruppen tränade utslag på träningsfältet. Efter halva tiden byttes grupperna om. Alla uppskattade att få instruktioner av klubbmästare Elisabeth. Det var imponerande hur snabb alla kom in i slagen och puttningen. Efter en timma samlades alla för en gemensam fika och delade erfarenheter – både bra och dåliga.

Det var ett glatt gäng som tog farväl av varandra och det kommer säkert en fortsättning.

Här en länk till FUBs rapportering av denna aktivitet:

http://www.fub.se/lokalt/fub-falkenberg/nyheter/handigolf-med-falkenbergs-golfklubb

Vi bjöds även in till Mini-Mässa med FUB, lördag 28 september 10:00 till 14:00 - hör av dig till handiverksamheten eller kansliet om du kan/vill vara med.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Handigolfträning på Falkenbergs GK

Handigolfträning på Falkenbergs GK

Handigolf Tour 2019

Falkenbergs Golfklubb har som första klubb i Halland fått äran att arrangera en tävling på SGFs Handigolf Tour. En tour för golfare med fysisk funktionsnedsättning, synskadade samt intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varje deltävling spelas över två dagar

Fem deltävlingar ingår i Handigolf Tour 2019. Premiären spelas på Torslanda GK i Göteborg i maj och avslutats på Falkenbergs GK i Halland 21-22 september. Vi räknar med att 55 deltagare skall komma till Falkenberg och delta i den avslutande tävlingen för året.