Viktig information - Club 65!

Club 65 har idag, 1 april 2020, haft ett extra styrelsemöte med anledning av pågående Coronavirus.
Hela Club 65:s styrelse samt Fredrik Hansson från golfklubben var närvarande.

Vi är angelägna om att ta ansvar och att följa Golfförbundets/golfklubbens och Myndigheternas beslut om att inte ta några risker.
Fortlöpande daglig ny information har gjort att vårt planerade extra möte skulle vara så nära måndag 6 april som möjligt. Ett enhälligt beslut togs i samråd med klubb- och marknadschef Fredrik Hansson.


Club 65 ställer in måndagsspelet och att detta gäller under hela april månad.

Nytt beslut angående spel i maj månad för Club 65 - kommer att tas av styrelsen vecka 18.

Hälsningar från
Styrelsen för Club 65