Bli medlem

Vi erbjuder följande medlemskap och avgifter under 2017

Senioravgifter

Kategori Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Spelrätt Vid Autogiro
A-medlem 500 5250 5750


Spelrätt på hela anläggningen. 
Spelrättsbevis krävs.

479 kr/mån
B-medlem 500 3250 3750Spelrätt vardag 1/1 - 15/6
samt 15/8 - 31/12. Övrig tid spelrätt på 9-hålsbanan efter 18.00
Spelrättsbevis krävs.

313 kr/mån
C-medlem 500 4000 4500
Spelrätt på 9-hålsbanan
Spelrättsbevis krävs.
375 kr/mån
D-medlem 500 900 1400


Greenfeemedlem. Ett fritt spel
vid ett tillfälle ingår.

117 kr/mån
CSN-medlem 500 2625 3125

Spelrätt på hela anläggningen.
Studiebevis krävs.
Spelrättsbevis krävs.
260 kr/mån
Vilande 500 - 500
Ej spelrätt.
Spelrättsbevis krävs.
42 kr/mån

Vill medlem spela på tider eller delar av anläggning som man inte har spelrätt på betalas halv greenfee.

Som medlem i kategori A, B, C och CSN i Falkenbergs Golfklubb har du möjlighet att spela på andra banor inom Hallands Golfförbund till en lägre kostnad. Vad kostnaden är beror på vad varje klubb har bestämt. Givetvis har du tillgång till det lägre priset endast på tider som du inte betalar greenfee på Falkenbergs GK. Kontakta alltid den klubb du skall besöka för prisinfomation.

Medlemserbjudande 2017

Ansök om A-medlemskap i Falkenbergs Golfklubb under kalenderåret 2017 till och med 31/12 för endast 479 kronor i månaden från inträdesmånaden. Normal årsavgift 2017 är 5.750 kronor.

Klubben tillhandahåller ett spelrättsbevis för dig under tre år som sedan tillfaller dig om du hela tiden kvarstår som A-medlem. Värde 2.000.

Du kan betala hela summan vid ansökan eller lägga upp kostnaden för betalning månadsvis under kalenderåret via autogiro. Justering av årsavgift/månadsavgift sker varje nytt kalenderår efter årsmötesbeslut.

Sägs medlemskapet upp under kalenderåret har medlemmen en uppsägningstid av tre månader efter kalenderårets slut. Under uppsägningstiden betalas samma avgift som gjorts under senaste kalenderåret.

Vid byte av kategori under perioden 2017 - 2019 återlämnas spelrättsbeviset till klubben. Om man byter kategori till sådan som kräver spelrättsbevis införskaffas nytt spelrättsbevis från klubben eller från medlem som önskar sälja sitt spelrättsbevis.

Erbjudandet gäller seniorer som inte har gällande medlemskap i Falkenbergs Golfklubb per 2017-01-01.

För mer information kontakta klubben 0346-50287

 

Junioravgifter

Ålder Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Kommentar Vid Autogiro
0 - 9 250 250 500 Full spelrätt 42 kr/mån
10 - 12 250 850 1100 Full spelrätt 92 kr/mån
13 - 18 250 1600 1850 Full spelrätt 154 kr/mån
19 - 21 250 2600 2850 Full spelrätt 238 kr/mån
Vilande 250 - 250 Ingen spelrätt 21 kr/mån

Som juniormedlem spelar du gratis på andra banor tillhörande Hallands Golfförbund.
Kontakta dock alltid den klubb du skall spela på för mer information.