Bli medlem

Vi erbjuder följande medlemskap och avgifter under 2018

Senioravgifter

Kategori Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Spelrätt Vid Autogiro
A-medlem 600 5400 6000


Spelrätt på hela anläggningen. 
Spelrättsbevis krävs.

500 kr/mån

B-medlem 600 3400 4000Spelrätt vardag 1/1 - 15/6
samt 15/8 - 31/12. Övrig tid spelrätt på 9-hålsbanan efter 18.00
Spelrättsbevis krävs.

333 kr/mån
C-medlem 600 4150 4750
Spelrätt på 9-hålsbanan
Spelrättsbevis krävs.
396 kr/mån
D-medlem 600 900 1500


Greenfeemedlem. Ett fritt spel
vid ett tillfälle ingår.

125 kr/mån
CSN-medlem 600 2700 3300

Spelrätt på hela anläggningen.
Studiebevis krävs.
Spelrättsbevis krävs.
275 kr/mån
Vilande 600 - 600
Ej spelrätt.
Spelrättsbevis krävs.
50 kr/mån

Vill medlem spela på tider eller delar av anläggning som man inte har spelrätt på betalas halv greenfee.

Vill du köpa en spelrätt kan du kontakta någon av de medlemmar som har spelrätter till salu under fliken medlem/spelrätter, eller konakta oss på kansliet så hjälper vi dig.

Som medlem i kategori A, B, C och CSN i Falkenbergs Golfklubb har du möjlighet att spela på andra banor inom Hallands Golfförbund till en lägre kostnad. Vad kostnaden är beror på vad varje klubb har bestämt. Givetvis har du tillgång till det lägre priset endast på tider som du inte betalar greenfee på Falkenbergs GK. Kontakta alltid den klubb du skall besöka för prisinfomation.

Medlemserbjudande 2018

Ansök om A-medlemskap i Falkenbergs Golfklubb under kalenderåret 2018 till och med 31/12 för endast 500 kronor i månaden från inträdesmånaden. Normal årsavgift 2018 är 6 000 kronor.

Klubben tillhandahåller ett spelrättsbevis för dig under tre år som sedan tillfaller dig om du hela tiden kvarstår som A-medlem. Värde 2.000.

Du kan betala hela summan vid ansökan eller lägga upp kostnaden för betalning månadsvis under kalenderåret via autogiro. Justering av årsavgift/månadsavgift sker varje nytt kalenderår efter årsmötesbeslut.

Sägs medlemskapet upp under kalenderåret har medlemmen en uppsägningstid av tre månader efter kalenderårets slut. Under uppsägningstiden betalas samma avgift som gjorts under senaste kalenderåret.

Vid byte av kategori under perioden 2018 - 2020 återlämnas spelrättsbeviset till klubben. Om man byter kategori till sådan som kräver spelrättsbevis införskaffas nytt spelrättsbevis från klubben eller från medlem som önskar sälja sitt spelrättsbevis.

Erbjudandet gäller seniorer som inte har gällande medlemskap i Falkenbergs Golfklubb per 2018-01-01.

För mer information kontakta klubben 0346-50287

 

Junioravgifter

Ålder Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Kommentar Vid Autogiro
0 - 9 300 300 600 Full spelrätt 50 kr/mån
10 - 12 300 900 1200 Full spelrätt 100 kr/mån
13 - 18 300 1650 1950 Full spelrätt 163 kr/mån
19 - 21 300 2650 2950 Full spelrätt 246 kr/mån
Vilande 300 - 300 Ingen spelrätt 25 kr/mån

Som juniormedlem spelar du gratis på andra banor tillhörande Hallands Golfförbund.
Kontakta dock alltid den klubb du skall spela på för mer information.

Erbjudande till dig som vill bli ny medlem

Om du tecknar ett A-medlemskap för 2019 redan idag,

så bjuder vi på fritt spel resten av 2018.

Avgiften betalas mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller direkt på klubben.