Damkommittè

Ansvarig För sidan: Damkommittén

Damernas verksamhet för 2018 är igång!

Boka alla tisdagar fram till september för golf och gott sällskap.

 

 

Damernas Regelkväll 2018

Den 17/4-2018 hade damerna en väldigt lyckad regelkväll.

Magdalena Moutka stod för kunskapen och förmedlade detta på ett fantastiskt bra sätt. Hon tog oss med på en liten runda på banan för att praktiskt visa och förklara golfregler. Efteråt samlades vi i klubbhuset för kaffe & kaka och ett frågequiz om golfregler.