Handigolf

Handigolf

Styrelsen vid Falkenbergs golfklubb har bildat en Handigolfkommitté.

Handigolfkommittén har som uppgift att, tillsammans med styrelsen, formulera mål och visioner för handigolfverksamheten på Falkenbergs GK, samt att aktivt delta i arbetet med anpassning av anläggningen tillsamman med styrelse, banchef och banutvecklingskommittén.

Handigolfkommittén har som mål att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att kunna använda anläggningen genom att verka som kontaktyta mot enskilda medlemmar, styrelse och kommittéer. Ett första konkret mål är att skapa träningsmöjligheter/rehabiliteringsträning för funktionshindrade. 

I bifogad fil kan du få mer information om vår verksamhet