Club 65

Club 65 är en sammanslutning bland medlemmar i Falkenbergs Golfklubb. Vi organiserar golfspel för damer och herrar.


Det är två enkla krav som gäller för att man skall kunna bli medlem i Club 65.

1. Att du är medlem i Falkenbergs Golfklubb.

2. Att du uppfyller de åldersgränser som vi har.
Kvinnan kan bli medlem SAMMA ÅR som hon fyller 60 år och mannen när han fyller 65 år.

Antalet medlemmar under 2016 var 118 st, 27 kvinnor och 91 män.

Vi spelar för det mesta på måndagar och första start är då klockan 08.00.
Normalt spelar vi i 3-bollar och du får spela med de som anmäler sig samtidigt som du.
Startavgiften är 20 kronor och dessa pengar går till priser i form av presentkort.

Prisutdelning sker normalt direkt efter att sista bollen har kommit in men var 7:de måndag är prisutdelningen på kvällen i restaurangen och då till subventionerade priser på maten.

Vi gör också utflykter till närliggande klubbar, en på våren och en på hösten.
På utflykterna är det gemensam start och i samband med prisutdelningen äter vi lunch tillsammans.
Club 65 subventionerar också vid dessa tillfällen en del av kostnaden för greenfee och lunch.

Föreningens huvudsyfte är den sociala biten, att spela golf och att få nya vänner.
Årsavgiften för 2017 är 200 kronor.

Du som uppfyller båda våra krav vill vi hälsa välkommen som medlem i Club 65.
Vi är mycket tacksamma om du vill lämna ett av nedanstående svar till oss.

1. Ja, jag vill gärna vara med i Club 65 och önskar mer information.
2. Nej, för närvarande är det inte aktuellt att vara med i Club 65.

Se även information på golfklubbens hemsida–Klubb/medlem/kommittéer/Club65

Styrelsen Club 65

Ditt svar kan du sända till kassören Göran Hagert:
E-post: goran@hagfam 
Mobil: 0706-100 745