Klubb/Medlem

Här hittar du information om lite allt möjligt som är klubb-/anläggningsrelaterat som exempelvis våra olika Policy. 

 

Vill du hitta information om Hickory golf - klicka här

 

Om du har synpunkter på våra valda representanter, exempelvis klubbstyrelsen, klicka nedan på Valberedning så länkas du till rätt kontaktpersoner.

VALBEREDNING

 

Ny Logo

Framöver kommer det att finnas två Logo som är officiella från Falkenbergs Golf. Den ena är vår "gamla" logo som också finns överallt på hemsidan.

Den nya Logon, som bland annat kommer att finnas på fakturan - ser du till höger.

 

GDPR - Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation

(Klicka på länken ovan för mer information)

Vi följer, så lång det är möjligt, GDPR. Det är en omfattande förordning med många "snåriga" hänvisningar och ganska öppen för tolkning. En sak som dock inte är öppen för tolkning är indivdens rätt till integritet.

Vår tolkning på Integritet:
"Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Individens åsikter och värderingar får inte kränkas.

Personlig integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår hävda den. Den personliga integriteten kan hotas på flera sätt. Man kan utsättas för åtgärder mot sin vilja och känna sig kränkt som person eller någon kan bryta mot tystnadsplikten och lämna ut känsliga uppgifter. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv."

 

Nedan hittar du våra olika Policy: