Bli medlem

Vill du bli medlem hos oss?

(Om du redan bestämt dig - klicka på rubriken ovan. Har du inte bestämt dig än, läs vidare här nedanför)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder följande medlemskap och avgifter under 2019

Senioravgifter

Kategori Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Spelrätt Vid Autogiro
A-Premium 600 6600 7200

3 förbokade tider under året. En mellantid kan bokas av en Premium medlem 4 dagar innan speldatum. Rätt att boka speltid 28 dagar innan speldagen (alla i bollen måste vara A Premium medlem eller greenfeegäst till Premium medlem vid nyttjande av samtliga dessa boknings förmåner). A-Premium medlem får 200kr rabatt för 1 greenfeegäst per medlem när du spelar i samma boll.  Dessutom ingår ett förmånshäfte med otroligt fina erbjudanden från olika företag i och omkring Falkenberg.

600 kr/mån

A-medlem 600 5700 6300


Spelrätt på hela anläggningen. 
Spelrättsbevis krävs.

525 kr/mån

B-medlem 600 3700 4300Spelrätt vardag 1/1 - 15/6
samt 15/8 - 31/12. Övrig tid spelrätt på 9-hålsbanan efter 18.00
Spelrättsbevis krävs.

358 kr/mån
C-medlem 600 4450 5050
Spelrätt på 9-hålsbanan
Spelrättsbevis krävs.
421 kr/mån
D-medlem 600 900 1500


Greenfeemedlem. Ett fritt spel
vid ett tillfälle ingår.

125 kr/mån
CSN-medlem 600 2700 3300

Spelrätt på hela anläggningen.
Studiebevis krävs.
Spelrättsbevis krävs.
275 kr/mån
Vilande 600 - 600
Ej spelrätt.
Spelrättsbevis krävs.
50 kr/mån

 

Vill medlem spela på tider eller delar av anläggning som man inte har spelrätt på betalas halv greenfee.

Vill du köpa en spelrätt - kontakta oss på kansliet så hjälper vi dig: Telefon 0346-50287 eller E-post info@falkenbergsgolfklubb.com

Som medlem i kategori A, B, C och CSN i Falkenbergs Golfklubb har du möjlighet att spela på andra banor inom Hallands Golfförbund till en lägre kostnad. Vad kostnaden är beror på vad varje klubb har bestämt. Givetvis har du tillgång till det lägre priset endast på tider som du inte betalar greenfee på Falkenbergs GK. Kontakta alltid den klubb du skall besöka för prisinfomation.

Medlemserbjudande 2019

Ansök om A-medlemskap i Falkenbergs Golfklubb under kalenderåret 2019 till och med 28.02.2019 för endast 525 kronor i månaden från inträdesmånaden. Normal årsavgift 2019 är 6 300 kronor.

Klubben tillhandahåller ett spelrättsbevis för dig under tre år som sedan tillfaller dig om du hela tiden kvarstår som A-medlem. Värde 2.000.

Du kan betala hela summan vid ansökan eller lägga upp kostnaden för betalning månadsvis under kalenderåret via autogiro. Justering av årsavgift/månadsavgift sker varje nytt kalenderår efter årsmötesbeslut.

Sägs medlemskapet upp under kalenderåret har medlemmen en uppsägningstid av tre månader efter kalenderårets slut. Under uppsägningstiden betalas samma avgift som gjorts under senaste kalenderåret.

Vid byte av kategori under perioden 2019 - 2021 återlämnas spelrättsbeviset till klubben. Om man byter kategori till sådan som kräver spelrättsbevis införskaffas nytt spelrättsbevis från klubben eller från medlem som önskar sälja sitt spelrättsbevis.

Erbjudandet gäller seniorer som inte har gällande medlemskap i Falkenbergs Golfklubb per 2019-01-01.

För mer information kontakta klubben 0346-50287

Junioravgifter

Ålder Medlemsavgift Spelavgift Total avgift Kommentar Vid Autogiro
0 - 9 300 300 600 Full spelrätt 50 kr/mån
10 - 12 300 900 1200 Full spelrätt 100 kr/mån
13 - 18 300 1650 1950 Full spelrätt 163 kr/mån
19 - 21 300 2650 2950 Full spelrätt 246 kr/mån
Vilande 300 - 300 Ingen spelrätt 25 kr/mån

 

Som juniormedlem spelar du gratis på andra banor tillhörande Hallands Golfförbund. 
Kontakta dock alltid den klubb du skall spela på för mer information.

 

Vill du bli medlem på Falkenbergs golfklubb?

Klicka här för anmälan