Coronaviruset / Covid-19

Här lämnar vi information om hur vi och andra ser på Coronaviruset och försiktighetsåtgärder.

Hej alla medlemmar och gäster
Nu är det snart dags att spela golf! För att det ska kännas bra är det viktigt för oss att medlemmar, besökare och medarbetare kan känna sig trygga hos oss. Nedan ser du vad vi gör för att minska riskerna för spridning av coronaviruset och ber dig att beakta föreslagna försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade kring läget.

Styrelsen har tills vidare beslutat följande:
- Vi stänger klubbkansliet för obokade besök (fram till 3/4 i första hand) för att minska risk för Coronaspridning. Vi hänvisar till kontakt via telefon och mejl.

- All utomhusträning kommer att ske enligt plan

Våra åtgärder:
- Vi städar våra lokaler extra noggrant och ofta, det inkluderar handtag, kranar och de ytor som kommer i kontakt med händer.

- Vi uppmanar våra anställda som känner av sjukdomssymptom att stanna hemma.

- Vi tar inte i hand när vi hälsar på varandra.
 
Vi vill be dig om följande:
- Om du har symptom ber vi dig att stanna hemma. Vi är angelägna att du inte ska smitta någon.

- Tillhör du någon av riskgrupperna så ber vi dig att stanna hemma. Vi är angelägna om att du inte ska bli sjuk.

- Måste du hosta eller nysa; gör det i armvecket eller i en näsduk.

- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd handsprit, om det finns tillgängligt.

Klicka på länken/PDF nedan!