Info från Banchef

Banrapport

Banrapport nr 1 2019!

Nytt år och fantastiskt stora möjligheter på det nya golfåret!

Skotta eller inte skotta bort snön, det är frågan? Greenerna såg fantastiskta ut innan vi fick snön och tjälen hann krypa ner lite i våra greener, vilket är bra. Sedan fick vi knappt en decimeter snö på detta i helgen, vilket är också bra. Det som däremot INTE är bra är töväder och regn på detta följt av kyla. I och med att marken är kall och att det töar samlas vattnet på ytan och fryser med risk för att kväva gräset med så kallad isbränna som följd. Då står man med frågan, att skotta eller inte skotta? Vi väljer att avvakta så länge och ser vart vädret tar vägen.

Nedtagning av träd som står för nära greener på hål 8, 14. På hål 8 är det de båda tallarna närmast green till höger som har tagits ner. Dessa går nu in i green, sätter igen dränering som gör att vatten ställer sig med påföljden att det blir blött och gräsytan blir mycket sämre. Sedan blåser det ned en hel del barr och kottar som även de försämrar puttytan samt att barren innehåller terpentin vilket inte greengräset är så förtjust i. Av samma anledning tar vi ned tallen vid green på hål fjorton. Som bakgrund kan nämnas att vid nybyggnation eller renovering av en green är Svenska Golfförbundets rekommendation att inga träd bör stå närmre än 20 m från en green av ovan angivna skäl. Vill vi ha greener av absolut toppklass är detta ett måste.

För att förenkla spelet något och göra det roligare för alla kategorier av golfare har vi också att ta bort de två yttersta tallarna i dogleget på hål 14 samt två tallar och en björk till höger fram emot green på hål 15. Detsamma gjordes ifjol på hål 3 och 15. Detta gör det möjligt att enklare nå in på hela greenen oberoende var på fairway man ligger. Vi kommer även att ta bort en tall och en ek ca 100m framför gul tee till höger på hål 7. Grenar hänger nu ut ganska långt och förhindrar ett annars bra slag att nå fairway.

Muren på tee 4 gul håller på att rämna. Denna kommer att renoveras med större stenar och mer lutning för att klara trycket.

Annars är det full fokus på våra maskiner och vinterservicen är så klart viktig för att minimera driftstopp under klippsäsongen.

Semester och kompledighet ska också tas ut av vår tillsvidareanställda personal!

Med vänlig hälsning,

 

Patrik Togelid med personal,